Aanvragen

Doe een Aanvraag


* Uitsluitend aanvragen binnen de doelstelling worden in overweging genomen. De doelstelling in het kort: Just kids is een kleine stichting die ten doel heeft: het bieden van materiele en immateriële ondersteuning aan kinderen/jongeren in de leeftijd tot achttien (18) jaar uit sociaal zwakkere gezinnen, in met name Amsterdam en omgeving. Er kan gedacht worden aan vrije tijdsbesteding, uitje of ondersteuning voor schoolwerk.


* Aanvragen kunnen uitsluitend door middel van deze aanvraag pagina worden ingestuurd.


* Het staat het bestuur vrij om aanvragen af te wijzen of te honoreren, met en zonder redengeving.


* Indien op uw aanvraag niet binnen 4 weken is gereageerd kunt u de aanvraag als niet gehonoreerd beschouwen.